ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های حرف « ذ »

ذات نایافته از هستی بخش — کی تواند که شود هستی بخش ؟! (( جامی ))
ذره ذره کاندرین ارض و سماست  —  جنس خود را همچو کاه و کهرباست . ((مولوی ))
ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود .

پیام بگذارید

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ورود

X

ثبت نام