• Home
 • آموزش
 • ۱۰ تکنیک ضرب و تقسیم سریع اعداد در ریاضی
آموزش کنکور و دانشگاه

۱۰ تکنیک ضرب و تقسیم سریع اعداد در ریاضی

10 تکنیک ضرب و تقسیم سریع اعداد در ریاضی

محاسبات سریع در ریاضی نه تنها سرعت عمل شما را در بسیاری از کارها افزایش می دهد بلکه کاری بسیار هیجان انگیز است و باعث می شود و در بسیاری از موارد باعث شگفتی دیگران می شود!

مگ وب – پیش از این به معرفی ۵ تکنیک ضرب سریع اعداد در ریاضیات پرداخیم. حال می خواهیم در ادامه ترفندهای آموزشی جذاب ریاضی ۱۰ تکنیک دیگر از ضرب و تقسیم سریع اعداد در ریاضی را به شما آموزش دهیم.

۱- ضرب عددهای دورقمی در ۱۱ ؛ مثال ۵۳X11=583

قدم اول: دو رقم یکان و دهگان عددی که قرار است ضرب در ۱۱ شود را با هم جمع کنید؛ ۸ = ۳+۵

قدم دوم: عدد بدست آمده را بین دو رقمی که با هم جمع زدید قرار دهید؛ ۵۸۳

مثال دیگر : ?=۵۹X11

 • قدم اول : ۱۴ = ۹ + ۵

 اگر بخواهید مانند مثال قبل عدد ۱۴ را بین دو عدد ۹ و ۵ بگذارید دچار اشتباه بزرگی خواهید شد. در این مرحله استثنایی وجود دارد.

تذکر : اگر عدد به دست آمده در مرحله اول بزرگتر از ۹ باشد در این صورت عدد دهگان به دست آمده را در بین دو عدد قرار میدهیم و همچنین عدد یکان اصلی را بعلاوه یک خواهیم کرد.

 • قدم دوم : ۶ = ۱ + ۵
 • نتیجه می شود : ۶۴۹

۲- عددهایی که به ۵ ختم میشوند و ضرب در مجذورشان می شوند ؛ مثال ? = ۴۵X45

 • قدم اول: قسمت اول عدد را بعلاوه یک میکنیم و در همان عدد ضرب میکنیم ؛ ۲۰ = (۱ + ۴) ۴X
 • قدم دوم: عدد ۲۵ را جلو عدد بدست آمده تان بنویسید؛ ۲۰۲۵ (به همین راحتی!)

۳- ضرب اعداد دورقمی بین ۱۰ تا ۱۹ با یکدیگر ؛ مثال : ?=۱۸×۱۷

 • قدم اول: عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکترجمع کنید؛ ۲۵ = ۷+۱۸
 • قدم دوم: یک صفر جلو نتیجه بدست آمده در مرحله قبل قرار دهید؛
 • قدم سوم: یکان دو عددی که در هم ضرب شده اند را در هم ضرب نمایید؛ ۵۶ = ۸×۷
 • قدم چهارم: جواب بدست آمده از مرحله دوم و سوم را با هم جمع نمایید؛ ۳۰۶ = ۲۵۰+۵۶

۴- ضرب عددهای زوج در ۵ ؛ مثال : ?=۵×۲۴۲

 • قدم اول: عدد ضرب شده در ۵ را تقسیم بر ۲ نمایید؛ ۱۲۱ =۲÷۲۴۲
 • قدم دوم: یک صفر آخر عدد بدست آمده در گام قبل قرار دهید؛ ۱۲۱۰

۵- مجذور اعداد از ریشه ۵۰ ؛ مثال : ? = ۵۹×۵۹

 • قدم اول:عدد یکان ضرب را با ۲۵ جمع کنید؛ ۳۴= ۹+۲۵
 • قدم دوم: عدد یکان را به توان ۲ برسانید؛ ۸۱= ۹×۹
 • قدم سوم: عدد بدست آمده در قدم دوم را جلو گام اول قرار دهید؛ ۳۴۸۱

۶- تقسیم اعداد چند رقمی بر ۵ ، ۵۰ ، ۵۰۰ و … ؛ مثال : ?=۵÷۵۲

 • قدم اول: عددهایی را که تقسیم بر ۵ ، ۵۰ یا … می شوند را ضرب در ۲ کنید؛ ۱۰۴ =۲×۵۲
 • قدم دوم : عدد مرحله اول را با یک ممیز جدا کنید و به ازای هر صفر جلو ۵ یک ممیز به عقب بروید؛ ۱۰٫۴

۷- ضرب اعداد دو رقمی که رقم دهگان شان شبیه به هم و عدد یکانشان بین ۱ تا ۹ متفاوت است؛ مثال : ? = ۳۲×۳۸

 • قدم اول: عدد دهگان را ضرب در همان عدد بعلاوه یک نمایید؛ ۱۲=(۱+۳)× ۳
 • قدم دوم: یکان دو عدد را ضرب در هم نمایید؛ ۱۶= ۲ × ۸
 • قدم سوم: نتیجه مرحله ۲ را جلو مرحله یک قرار دهید؛ ۱۲۱۶

۸- ضرب اعداد در ۱۲۵ ؛ مثال : ? = ۱۲۵×۶۸

 • قدم اول: سه صفر آخر عدد ضرب شده در ۱۲۵ قرار دهید؛ ۶۸۰۰۰
 • قدم دوم: عدد مرحله اول را تقسیم بر ۲ نمایید؛ ۳۴۰۰۰ = ۲ ÷ ۶۸۰۰۰
 • قدم سوم: عدد مرحله دوم را تقسیم بر ۲ نمایید؛ ۱۷۰۰۰ = ۲ ÷ ۳۴۰۰۰
 • قدم چهارم: عدد مرحله سوم را بر ۲ تقسیم نمایید؛ ۸۵۰۰ = ۲ ÷ ۱۷۰۰۰

۹- مجذور اعداد در صورت دانستن مجذور عدد قبلی؛ مثال : ? = ۶۱×۶۱

 • قدم اول: پیدا کنید مجذور عدد قبلی را ؛  ۳۶۰۰ = ۶۰×۶۰
 • قدم دوم: ضرب کنید عدد اولیه را در ۲ سپس یک واحد از جواب بدست آمده کم نمایید؛ ۱۲۱=۱ – (۲ ×۶۱)
 • قدم سوم: مرحله ۲ را با مرحله ۱ جمع نمایید؛ ۳۷۲۱ = ۳۶۰۰ + ۱۲۱

۱۰- ضرب در اعداد ۹ ، ۹۹ ، ۹۹۹ و . . .؛ مثال : ? = ۵۶×۹۹

 • قدم اول: به ازای هر ۹ انتهای عدد ضرب شده در ۹ صفر قرار دهید؛ ۵۶۰۰
 • قدم دوم: عدد اولیه ی ضرب شده در ۹ را ازعدد مرحله اول کم کنید؛ ۵۵۴۴=۵۶-۵۶۰۰

Related posts

دانشگاه شریف دانشجویانی که بین ۲۰ دانشگاه برتر دنیا پذیرش شده اند را بدون کنکور جذب میکند

مگ وب

۴ راه برای شارژ تلفن همراه بدون نیاز به برق

مگ وب

چگونه هوشمندانه انتخاب رشته کنیم

مگ وب

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ورود

X

ثبت نام