دسته بندی : داستان های جذاب

داستان های جذاب

داستان دو کبوتر از کتاب کلیله و دمنه

مگ وب
داستان دو کبوتر حکایتی بسیار زیبا از کلیله و دمنه درباره زود قضاوت کردن از کتاب کلیله و دمنه می باشد.
داستان های جذاب

داستان مرد هیزم شکن از کتاب کلیله و دمنه

مگ وب
مردی هر روز صبح به صحرا می رفت ، هیزم جمع می کرد و برای فروش به شهر می برد . زندگی ساده اش از همین راه می گذشت .

ورود

X

ثبت نام