رده بندی تنبل ترین کشورهای جهان

در ادامه فهرستی از ده کشور تنبل جهان را مشاهده می کنید که مالت در صدر تنبل ترین کشورها قرار گرفته است.

مگ وب – یک مجلۀ پزشکی انگلیسی، فهرستی از ۱۰ کشور را به عنوان تنبل ترین کشورِهای جهان ارائه کرد.

این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر ۱۲۲ کشور جهان، در مجلۀ “The Lancet”، منتشر شد.

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

۱٫ مالت: ۷۱٫۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۲٫ سوازیلند: ۶۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۳٫ عربستان: ۶۸٫۸ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۴٫ صربستان: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۵٫ آرژانتین: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۶٫ ایالات فدرال میکرونزی: ۶۶٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

رده بندی تنبل ترین کشورهای جهان

۷٫ کویت: ۶۴٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۸٫ بریتانیا: ۶۳٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۹٫ امارات: ۶۲٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۱۰٫ مالزی: ۶۱٫۴ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.