مجله اینترنتی ایرانیان

رده بندی تنبل ترین کشورهای جهان

در ادامه فهرستی از ده کشور تنبل جهان را مشاهده می کنید که مالت در صدر تنبل ترین کشورها قرار گرفته است.

مگ وب – یک مجلۀ پزشکی انگلیسی، فهرستی از ۱۰ کشور را به عنوان تنبل ترین کشورِهای جهان ارائه کرد.

این پژوهش، پس از تحقیقات فراوان دربارۀ تنبلی و بعد از تطبیق پارامترهای تنبلی بر ۱۲۲ کشور جهان، در مجلۀ “The Lancet”، منتشر شد.

تنبل ترین کشورهای جهان، به ترتیب عبارتند از:

۱٫ مالت: ۷۱٫۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۲٫ سوازیلند: ۶۹ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۳٫ عربستان: ۶۸٫۸ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۴٫ صربستان: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۵٫ آرژانتین: ۶۸٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۶٫ ایالات فدرال میکرونزی: ۶۶٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

رده بندی تنبل ترین کشورهای جهان

۷٫ کویت: ۶۴٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۸٫ بریتانیا: ۶۳٫۳ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۹٫ امارات: ۶۲٫۵ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.

۱۰٫ مالزی: ۶۱٫۴ درصد از جمعیت این کشور غیرفعالند.