مجله اینترنتی ایرانیان
مرور برچسب

اضطراب

بهترین خوراکی ها برای کاهش افسردگی کدام اند؟

همواره تغذیه در اکثر فعالیت های بدنی تاثیرگذار بوده است. خوردن خوراکی های مختلف تاثیرهای متفاوتی در مزاج انسان ها میگذارد.باید بدانید که خوردن خوراکی های مختلف تاثیر زیادی در افزایش و کاهش افسردگی نیز دارد.در ادامه با چند خوراکی که باعث…