مجله اینترنتی ایرانیان
مرور برچسب

امثال و حکم فارسی

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های شیرین فارسی را که برای هر کسی میگوید اگر هم معنی ناخوشایندی داشته باشد اما نوایی دلپذیر دارند! امثال و حکم ما فارسی زبانان پر است از جملات قصار که هر شنونده ای را سرخوش میکند.