مرور برچسب

بانک ملی

ورود کارتهای اعتباری به بانکهای ایران

مگ وب(مجله وب ایرانیان)-در همه جاهای دنیا خرید با کریدیت کارد (Credit Card) یا عنوان فارسی آن کارتهای اعتباری امری مرسوم است با این کارت ها شما با پولی که فعلا ندارید می توانید خرید کنید و طی زمانی معین آنرا به بانک مربوطه پس دهید.