مرور برچسب

تغذیه ورزشی نامناسب

۲۰ ماده غذایی که یک ورزشکار هرگز نباید بخورد!

ورزشکاران برجسته می دانند زمانی که میخواهند از رقیبان خود فاصله بگیرند تغذیه نقش پادشاه را دارد! رژیم غذایی مناسب انرژی شما را افزایش می دهد و باعث می شود تمرین ها را راحت تر انجام دهید و برعکس آن رژیم غذایی ناسالم بازده شما را کاهش می دهد.