مجله اینترنتی ایرانیان
مرور برچسب

درآمد پایین مردم ایران

موانع افزایش درآمد مردم در ایران

بانک مرکزی از سقوط رشد درآمد خانوارهای ایرانی طی سه سال اخیر گزارش داده است. بر اساس آمار ارائه شده، طی دوره فعالیت دولت یازدهم درآمد خانوارها با ۲۰ درصد کاهش رشد مواجه شده که با توجه به گرانی کالا، تکان دهنده است.