تگ : ستاره شناسان

هوا فضا

سیاره WASP-121b می تواند آهن را ذوب کند

مگ وب
ستاره شناسان موفق به شناسائی سیاره ای در آنسوی منظومه شمسی شدند که اتمسفر فوقانی آن بسیار گرم بوده و دارای حرارت کافی برای ذوب آهن است. این سیاره با
خبر علم و دانش

یک شبانه روز در آینده ۲۵ ساعت می شود

مگ وب
یک شبانه روز در آینده ۲۵ ساعت می شود. مقایسه سه هزار سال سوابق رویدادهای آسمانی نشان می دهد کند شدن تدریجی گردش زمین سبب شده روزها  طولانی تر شوند.

ورود

X

ثبت نام