مجله اینترنتی ایرانیان
مرور برچسب

شخصیت شناسی افراد براساس روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگ‌ها

آیا می‌توانید دنیای به این بزرگی را بدون رنگ یا تک‌رنگ تصور کنید؟ قابل‌تصور و تحمل نیست. حتی تحمل یک اتاق کوچک بدون رنگ دشوار است، چه برسد دنیایی به این عظمت و تنوع در آفرینش. به تعبیری می‌توان گفت “رنگ‌ها” روح آفرینش هستند.