مرور برچسب

وقایع سال 2016

مهم ترین رویدادهای بزرگ سیاسی سال ۲۰۱۶

سالی که گذشت یعنی سال 2016 مانند هرسالی پر بود از اتفاقات بزرگ سیاسی که اجرایی شدن توافق اتمی ایران و انتخابات سرنوشت ساز آمریکا بخشی از آن بود در ادامه مهم ترین اتفاقات سیاسی سال 2016 را معرفی میکنیم.