مرور برچسب

چرا برنامه‌هايتان عملي نمي‌شود؟

چرا نمیتوانید به برنامه ریزی هایتان عمل کنید؟

چرا برنامه‌هايتان عملي نمي‌شود؟ تا به حال چند بار براي خودتان برنامه‌‌ريزي كرده‌ايد، چند بار كاري را شروع كرده اما به اتمام نرسانده‌ايد، چند بار تصميم گرفته‌ايد كه مكالمه زبان، كلاس موسيقي و ورزش را به طور جدي شروع كنيد اما بعد از مدتي…