تگ : blue whale

بازی های رایانه ای خبر

بازی «نهنگ آبی» یا «چالش نهنگ آبی» چیست؟

مگ وب
بازی «نهنگ آبی» همچنین «چالش نهنگ آبی» یک بازی اینترنتی است که در چندین کشور وجود دارد. بازی متشکل از یک سری از وظایف واگذاری شده به بازیکنان توسط مدیران

ورود

X

ثبت نام